Administrazio-kudeaketako jarduerak

teamwork-3213924_1280

Diru laguntzen entitatea: Lanbide
Modalitatea: Presentziala
Iraupena: 800 ordu
Hasiera data: 12/09/2023 
Amaiaera data:16/05/2023
Ikastaroaren egunak: astelehenetik ostiralera 
Ordutegia: 09:00-14:30

Helburua

Produktu eta zerbitzuen salerosketaren, diruzaintzaren eta langileen kudeaketa administratiboa egitea, eta aldez aurretik zehaztutako kontabilitate-erregistroak sartzea (behar den informazioa eta dokumentazioa euskarri konbentzional nahiz informatiko egokiak erabiliz lortu, prozesatu eta artxibatu ondoren), emandako jarraibideak betez, segurtasun-kondizioetan eta erakundearen kalitate-irizpideak kontuan hartuta.

Programak

MF0976_2. MERKATARITZARAKO ERAGIKETA ADMINISTRATIBOAK
UF0349: Bezeroarentzako arreta merkataritza prozesuan
UF0350: Merkataritza-prozesuaren kudeaketa administratiboa
UF0351: Merkataritza-kudeaketarako aplikazio informatikoak
MF0979_2. DIRUZAINTZAREN KUDEAKETA OPERATIBOA
MF0980_2. LANGILEEN KUDEAKETA OSAGARRIA
MF0981_2. KONTABILITATE ERREGISTROAK
UF0515: Kontabilitate-plan orokorra
UF0516: Kontabilitateko aplikazio informatikoak
MF0973_1. DATUEN GRABAZIOA
MF0233_2. BULEGOTIKA
UF0319: Sistema eragilea, informazioa bilatzea: internet/intraneta eta posta
elektronikoa
UF0320: Testu-tratamenduetarako aplikazio informatikoak.
UF0321: Kalkulu-orrien aplikazio informatikoak
UF0322: Datu-base erlazionaletarako aplikazio informatikoak
UF0323: Informazioaren aurkezpen grafikoak egiteko aplikazio informatikoak
MF0978_2. FITXATEGIEN KUDEAKETA

Irteerak

Kontabilitateko enplegatu administrariak, oro har.
Kobrantza eta ordainketen administrari laguntzailea.
Kontabilitateko administrari laguntzailea.
Fakturazioko administrari laguntzailea.
Merkataritzako enplegatu administrariak, oro har.
Merkataritzako administrari laguntzailea.
Langile-zerbitzuetako enplegatu administrariak.
Giza Baliabideetako Saileko administrari laguntzailea.
Salerosketako laguntza administratiboko laguntzailea.
Enplegatu administrariak, oro har.
Publikoari arreta ematen dioten enplegatu administrariak, beste epigrafe batzuetan
sailkatuak ez
daudenak.
Administrazio publikoetako administrari laguntzailea.

Baldintzak

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea.
2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. Kudeaketa administratiboko jarduerak.
Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea.
Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi- mailako zikloetara sartzeko dagozkion probak gainditu izana.
25 urtetik gorakoentzako edota 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana.
Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen den araudiaren arabera.

Oharrak

Enpresetako praktikak
Lan-poltsa
Profesionaltasun-ziurtagiri osoa
Gabonetako eta aste santuko oporrak
Interesaturiko pertsonek Lanbideren web orrian (http://www.lanbide.euskadi.eus) izena
eman behar dute eta gu haiekin harremanetan jarriko gara pertsonalki informazioa
zein hautapen-prozesurako hitzordua emateko.

¿Necesitas más información?

Rellena el formulario y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible.

Iradokizunak dituzu?

Hobetzen lagundu iezaguzu!