Kalitatea, Ingurumena, Laneko Segurtasun eta Osasuna eta Emakume eta Gizonen arteko Berdintasunaren Erakunde Politika

Servicentric.S.L- k berariaz adierazten du funtsezko konpromisua duela Kalitatea, Ingurumena, Laneko Segurtasun eta Osasuna eta Emakume eta Gizonen arteko Berdintasuna sustatzeko, ondoren aipatuko den politika betetzeko:

✓ Helburu nagusia ikaslegoaren gogobetetasuna da, baldintza legal zein beste baliozko baldintzak betez. Hau guztia, lan-orientazio, formazio integral eta iraunkorra lortzea da, profesionalki hobetzeko helburuarekin.

✓ SERVICENTRIC-ek bertako sistemaren kudeaketaren hobekuntza jarraiaren konpromesua hartzen du, bertan lan egiten duten pertsonen, bezero, kolaboratzaileen iradokizun eta proposamenez baliatuz. Horrela, aurretik eginiko edo aipaturiko akatsak hobetzeko aukerez ikastea du helburu.

✓ Kalitateak maila guztietako lankidetza eta parte-hartzea dakar eta hau burutzeko informazioa eta komunikazioa beharrezkoak dira. SERVICENTRIC- eko zuzendaritzatik bertan lan egiten duten pertsonei eta interesatuak izan daitezkeen beste zenbait persona edo alderdiri erakundeko politika jakinaraztean konprometitzen da; hau guztia ezagutu dezaten eta beraien egunerokotasunean aplikatu dezaten.

✓ Politikaren parte da langile guztiengan etengabeko prestakuntza bultzatzea, kalitateko, LSO-ko eta ingurumeneko helburuak betetzeko.

✓ SERVICENTRIC, S.L-k bere kalitate sistemaren, ingurumenaren, LSO eta emakume eta gizonen arteko berdintasunaren eraginkortasuna hobetzen eta kontrolatzen du, enpresaren lehiakortasuna mantentzeko eta handitzeko.

✓ SERVICENTRIC, S.L-k enpresen praktiken kudeaketa eta enplegu bilaketaren kudeaketa izateko empresekin erlazio jarraitua izateko konpromisua hartzen du.

✓ SERVICENTRIC, S.L. –k edozein motako kutsadura sahiestu, murriztu eta deuseztatzen ditu bere aukera baliabideen errealen barne. Konpromisu honen barne, exigentzia altueneko ingurumenako kalitate estándarrak implizituki daudela ulertu beharra dago. Ez da legeak gutxienekoz ezartzen duena betetzea soilik, hau nahitaezkotzat hartzen baitugu betetzea, baizik eta exigentzia handieneko gaur egungo kalitatezko ingurumenako estandarrak betetzea dugu helburu.

✓ SERVICENTRIC, S.L-k bere konpromiso esplizitua hartzen du emakume eta gizonen arteko berdintasunaren materian, lan baldintzetan, erakunde barne-funtzionamenduan eta ardura sozialean.

✓ SERVICENTRIC, S.L.-k euskararen presentzia, erabilera eta kudeaketa sustatuko du zentroaren eguneroko bizitzan. Ikaslegoaren, irakasleen eta bezeroen artean gure hizkuntzaren interesa suspertzen saiatuko da, zentruko komunikazazioa, dokumentazio eta parte hartzea euskaraz izan dadin.

✓ Gehieneko segurtasun eta lan-osasuna ziurtatuko da, lan seguru osasuntsuak eskeiniko dira edozein motako kalteak ekiditeko. Bestalde, kontrolen hierarkian lehentasunak definiturik, osasun narriadurak kontrolatuko dira.

✓ Azkenik, aitortzen du politika aldizkako berrikusteekin bat datozela, hobetzen saiatzeko eta unean uneko egoera kronologiko eta koiunturaletara egokitzeko helburuarekin.

Iradokizunak dituzu?

Hobetzen lagundu iezaguzu!