Mendeko Pertsonei Arreta Soziosanitarioa Ematea Erakunde Sozialetan NE24480049

deterioro-mental-en-la-vejez
Entitatea: Lanbide
Modalitatea: Presentziala
Iraupena: 370 Horas
Hasiera-data: 30/09/2024
Amaiera-data: 19/02/2025
Eskola egunak: astelehenetik ostegunera
Ordutegia: 15:30-20:30

Helburua

Diziplinarteko taldeak pertsonentzat eta haien ingurunerako adierazten dituen arretarako esku-hartzeak prestatzea eta babestea, erakunde-eremuan. Mendeko pertsonentzako arreta fisikoko esku-hartzeak egitea erakunde-eremuan. Mendeko pertsonentzako arreta soziosanitarioko esku-hartzeak egitea erakunde-eremuan. Mendeko pertsonentzako arreta psikosozialeko esku-hartzeak egitea erakunde-eremuan.

Programa

MF1016_2 ESKU-HARTZEEN ANTOLAMENTUAN LAGUNTZEA, ERAKUNDE-EREMUAN UF0127: Erakundeetan mendeko pertsonen harreran laguntzea. UF0128: Erakundeetan mendeko pertsonentzako jardueren antolamenduan laguntzea MF1017_2 ELIKAGAI- ETA HIGIENE-ARRETAKO ESKU-HARTZEAK ERAKUNDEETAN MF1018_ ARRETA SOZIOSANITARIOKO ESKU-HARTZEAK ERAKUNDEETAN MF1019_2 LAGUNTZA PSIKOSOZIALA ETA HARREMAN- ETA KOMUNIKAZIO-ARRETA ERAKUNDEETAN UF0129: Mendeko pertsonen animazio soziala erakundeetan UF0130: Erakundeetan dauden mendeko pertsonen eguneroko jarduerak mantentzea eta hobetzea UF0131: Erakundeetan dauden mendeko pertsonekin komunikazio teknikak

Irteera profesionalak

Minusbaliatu fisiko, psikiko eta sentsorialen zaintzailea. Mendeko pertsonen zaintzailea erakundeetan. Gerokultorea.

Baldintzak

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko dagozkion probak gainditu izana. 25 urte baino gehiagokoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen den araudiaren arabera

Oharrak

Gaitasun ziurtagiria osoa Enpresetako praktikak Interesaturiko pertsonek Lanbideren web orrian (http://www.lanbide.euskadi.eus) izena eman behar dute eta gu haiekin harremanetan jarriko gara pertsonalki informazioa zein hautapen-prozesurako hitzordua emateko.

Iradokizunak dituzu?

Hobetzen lagundu iezaguzu!